Cinema per a estudiants
Català Espanyol Anglès

 Català     Espanyol      Anglès

Agrega'ns: Facebook

Biblioteca

Crisi actual: la societat, al servei de l’economia?


Carpeta de materials per al cinefòrum

Organitza: Vilafranca Solidària amb el patrocini de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la Diputació de Barcelona.

 

Els problemes que afecten en aquests moments al nostre país són els mateixos que pateixen molts altres països com a conseqüència de la crisi econòmica actual: enfonsament de sectors sencers de l'economia (a Espanya principalment del sector immobiliari), tancament de milers d'empreses, increment important del nombre de persones en atur, endeutament dels governs centrals, autonòmics i locals... La situació és tan greu que posa en perill el nostre actual estat del benestar.

Quines són les causes de la crisi i com s'ha arribat fins aquí? En què es diferencia aquesta crisi d'altres anteriors? Cap a on anem ara? ¿Existeixen actualment suficients recursos per a tothom? ¿Estem obligats a escollir entre creixement o justícia social? ...

Per ajudar a reflexionar sobre aquests i altres interrogants, hem elaborat aquesta carpeta d'activitats amb materials diversos (textos, entrevistes, fragments de pel·lícules, fotografies...). Amb tot això intentem aportar una mica més de llum sobre la realitat que ens envolta.


Activitats:

- Dossier 1: La Tulipmania i altres crisis (textos en Català) / Vídeo 1: La Tulipmania (audio en Castellà)

- Dossier 2: Orígens de la crisi actual (textos en Català) / Vídeo 2: Orígens de la crisi actual (audio en Castellà)

- Dossier 3: I ara, què? (textos en Català i Castellà) / Vídeo 3: La societat després de la crisi (audio en Castellà)

- Glossari de termes econòmics (en Català i Castellà)

- Activitats en línia: Test sobre termes econòmics utilitzats. Si vols mesurar el teu grau de coneixement sobre terminologia econòmica, prova de fer aquest test autocorregible.


Si un cop estudiat el tema vols aportar la teva opinió, pots fer-ho a través del nostre enllaç de Facebook (al començament de la pàgina).

 

Video 1: La Tulipmania (audio en Castellà)
Vídeo 2: Orígens de la crisi actual (audio en Castellà)
Vídeo 3: La nostra societat després de la crisi (audio en Castellà)

COM UTILITZAR LA NOSTRA PÀGINA